CYKL ZAJĘĆ CYRKOWYCH

Cykl zajęć cyrkowych obejmuje 6 spotkań po 45 minut. Jest to projekt oparty na autorskim programie, który łączy w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki cyrku oraz ćwiczenia z metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne jest to system ćwiczeń, oparty na naturalnym ruchu dziecka, potrzebie bliskości i kontakcie z drugim człowiekiem. Proste ćwiczenia, które może wykonać każde dziecko, bardzo wspomagają prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Celem projektu jest:

  • Rozwój sprawności fizycznej i wyobraźni u dzieci;
  • Ukierunkowanie energii dziecięcej na konstruktywne i twórcze działania;
  • Rozwój umiejętności współdziałania w grupie;
  • Poprawa ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji całego ciała u dzieci;
  • Integracja uczestników;
  • Nauczenie dzieci dążenia do wspólnego celu;
  • Próba autoprezentacji – zajęcia otwarte oraz pokaz zdobytych umiejętności przed rodzicami;
  • Rozwój zasad i zachowań prospołecznych.

Na ostatnie zajęcia zapraszamy rodziców dzieci biorących udział w projekcie.
Uczestnicy warsztatu w formie krótkiego pokazu prezentują efekt swojej pracy. Jest to okazja do przyjrzenia się swojemu dziecku podczas twórczych działań ruchowych oraz współpracy z rówieśnikami w zadaniach grupowych. Na koniec rodzice otrzymują broszurę z przykładowymi ćwiczeniami i zabawami ruchowymi. Broszura przygotowana jest przez autorkę programu Justynę Szatkowską.

Projekt w 2013 roku był dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW. Natomiast w 2014 roku został dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy – Dzielnicy Białołęka.

W 2015 oraz w 2016 roku cykl warsztatów cyrkowych był realizowany na terenie Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy w ramach akcji „Lato w Mieście” oraz „Zima w Mieście”.

Podczas akcji „Lato w Mieście” warsztaty realizowane były w Szkole Podstawowej nr 306 i Szkole Podstawowej nr 341.

Podczas akcji „Zima w Mieście” warsztaty realizowane były w Szkole Podstawowej nr 301.