CYKL ZAJĘĆ TEATRALNYCH

Autorski program cyklu zajęć teatralnych opiera się głównie na wyobraźni dziecka, rozwijając poprzez zabawy i ćwiczenia sceniczne umiejętność pracy w grupie, autoprezentacji oraz kształtuje od najmłodszych lat poczucie estetyki.

Celem projektu jest:

  • Rozwój dzieci w zakresie twórczych działań;
  • Rozwój umiejętności współdziałania w grupie;
  • Poprawa dykcji oraz umiejętności wypowiadania się dziecka;
  • Rozwój twórczej aktywności w sferze ruchowej;
  • Integracja uczestników;
  • Próba autoprezentacji – zajęcia otwarte oraz pokaz etiudy przed rodzicami;
  • Rozwój zasad i zachowań prospołecznych, dzięki którym dziecku łatwiej będzie odnaleźć się później w rzeczywistości szkolnej;

Cykl warsztatów teatralnych obejmuje 8 półgodzinnych spotkań. Na ostatnie zajęcia zapraszamy rodziców dzieci biorących udział w projekcie. Rodzice mają wówczas okazje zobaczyć swoje dziecko biorące udział w ćwiczeniach i zabawach poświęconych autoprezentacji oraz współpracy w grupie.

Na koniec rodzice oraz wychowawcy grup dzieci biorących udział w projekcie, dostają specjalnie przygotowaną broszurę „Chcę występować!”, zawierającą propozycje zabaw i ćwiczeń teatralnych, wykorzystywanych w trakcie warsztatów. Broszura przygotowana jest przez autorkę programu Zuzannę Fijewską-Maleszę.

Projekt w zeszłych latach był dofinansowywany przez Urząd m. st. Warszawy i został zrealizowany w kilkudziesięciu przedszkolach publicznych na terenie Warszawy (Przedszkole nr 31, Przedszkole nr 16, Przedszkole nr 36, Przedszkole nr 166, Przedszkole nr 26, Przedszkole nr 44, Przedszkole nr 142, Przedszkole nr 190, Przedszkole nr 198 z oddziałami integracyjnymi, Przedszkole nr 139, Przedszkole nr 69, Przedszkole nr 189, Przedszkole nr 122, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 126, Przedszkole nr 385, Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 64, Przedszkole nr 63, Przedszkole nr 77, Przedszkole nr 78, Przedszkole nr 192, Przedszkole nr 144, Przedszkole nr 145, Przedszkole nr 389, Przedszkole nr 330, Przedszkole nr 215).

W tym roku projekt został dofinansowany przez Urząd m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście, Urząd m.st. Warszawy – Dzielnicy Mokotów, Urząd m.st. Warszawy – Dzielnicy Włochy oraz Urząd m.st. Warszawy – Dzielnicy Bemowo.


OBECNIE PROJEKT REALIZOWANY JEST W:

Cykl zajęć teatralnych w Dzielnicy Warszawa Włochy :

WŁOCHY LOGOlogo białe współfinansowanie

Przedszkole Publiczne nr 22

Przedszkole Publiczne nr 60

 

 


W 2016 ROKU PROJEKT REALIZOWANY BYŁ W:

Cykl zajęć teatralnych w Śródmieściu :

LOGO_SRODMIESCIE_biale_wspolfinansowanie

Przedszkole Publiczne nr 35

Przedszkole Publiczne nr 31

Przedszkole Publiczne nr 122

Przedszkole Publiczne nr 36


Cykl zajęć teatralnych na Mokotowie :

LOGO MOKO

Przedszkole Publiczne nr 189

Przedszkole Publiczne nr 28

Przedszkole Publiczne nr 199

Przedszkole Publiczne nr 191


Cykl zajęć teatralnych w Dzielnicy Warszawa Włochy :

WŁOCHY LOGO logo białe współfinansowaniePrzedszkole Publiczne nr 419

Przedszkole Publiczne nr 71

Cykl zajęć teatralnych na Bemowie :

logo bemowo logo białe finansowaniePrzedszkole Publiczne nr 98

Przedszkole Publiczne nr 402

Przedszkole Publiczne nr 216

Przedszkole Publiczne nr 406