O NAS

Zuzanna Fijewska-Malesza – aktorka oraz współzałożycielka Fundacji Artystycznej MŁYN. Ukończyła filozofię na UW. W 2008 roku zdała egzamin eksternistyczny na aktora dramatu. Współpracowała m.in. z Teatrem Dramatycznym, Och-Teatrem, Teatrem Wytwórnia, Teatrem Żydowskim, Teatrem Polskim, a obecnie gra w Teatrze MŁYN na Starym Mieście. Trenerka, prowadzi warsztaty z autoprezentacji dla firm.
Od 11 lat prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie autorskiego programu. Współpracowała z kilkoma warszawskimi przedszkolami prywatnymi (obecnie pracuje w Prywatnym Przedszkolu Montessori „Artystyczny Kącik” ). Realizowała również cykl warsztatów teatralnych na podstawie swojego programu w kilkudziesięciu warszawskich przedszkolach publicznych, dzięki wielokrotnemu dofinansowaniu projektu przez Urząd m. st. Warszawy. Jest współtwórczynią i realizatorem projektów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci z ramienia Fundacji (m.in.: realizacja dwóch słuchowisk połączonych z warsztatami dla dzieci i rodziców). Współautorka oraz realizatorka interakcyjnego przedstawienia lalkowego dla dzieci p.t.: „Chichotek i podróż po odwagę”, który dzięki wielokrotnemu dofinansowaniu projektu przez Urząd m. st. Warszawy, został zagrany w kilkunastu przedszkolach publicznych.
Prywatnie mama Ignacego.

Agata Fijewska-Sękulska – aktorka i wokalistka. Współzałożycielka Fundacji Artystycznej MŁYN. Ukończyła warszawską Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej. Psycholog, trener umiejętności psychologicznych.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne w Ośrodku Pomocy i Psychoedukacji INTRA, Towarzystwie Pomocy Młodzieży oraz w przychodni lekarskiej Vita Med. Autorka programu rozwojowych zajęć dla młodzieży p.t.: „Akademia Odwagi”. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze muzyki, teatru oraz rozwoju umiejętności komunikacyjnych. Jest także współtwórczynią i realizatorem projektów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci z ramienia Fundacji (m.in.: realizacja dwóch słuchowisk połączonych z warsztatami dla dzieci i rodziców). Współautorka oraz realizatorka interakcyjnego przedstawienia lalkowego dla dzieci p.t.: „Chichotek i podróż po odwagę”, który dzięki wielokrotnemu dofinansowaniu projektu przez Urząd m. st. Warszawy, został zagrany w kilkunastu przedszkolach publicznych.

Katarzyna Rospędowska– magister sztuki w zakresie wiedzy o teatrze (absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie); absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Kulturą w strukturach Unii Europejskiej (Instytut Badań Literackich PAN); instruktorka teatralna (na stałe zatrudniona w Teresińskim Ośrodku Kultury, dodatkowo współpracuje z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i osobami dorosłymi w innych instytucjach kultury); aktorka; trenerka.

Prywatnie mama Kamilka.

DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI:

  • 2004–2006: współpraca z Zamkiem Królewskim w Warszawie;
  • warsztaty aktorskie z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów w ramach programu edukacyjnego o dziedzictwie kultury pt. Bernardo Belotto;
  • warsztaty „Jestem młodym przewodnikiem”;
  • lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
  • 2008: zajęcia w teatrach dziecięcych Stonka i Stoneczka w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie;
  • 2011: zajęcia teatralne podczas IV Warsztatów historyczno-artystycznych „My, barbarzyńcy” w Pruszkowie;
  • 2011/12: zajęcia teatralne w Szkole Podstawowej nr 225 im. J. Gardeckiego w Warszawie;
  • od 2012: zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą w Teresińskim Ośrodku Kultury;
  • 2012-2013: zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą w DK „Świt” w Warszawie;
  • od 2013: prowadzenie cyklu 2-miesięcznych zajęć teatralnych w przedszkolach publicznych w ramach dofinansowanego przez Urząd m. st. Warszawy projektu organizowanego przez Fundację Artystyczną Młyn.

Marianna Fijewska – studentka psychologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2009-2014 pracowała w prywatnym przedszkolu Misiowy Kącik jako animatorka zabaw dla dzieci, oraz opiekunka. Od 2013 roku pracuje w Fundacji Artystycznej Młyn prowadząc zajęcia teatralne w przedszkolach publicznych, w ramach projektów współfinansowanych przez m.st. Warszawa. Od początku 2015 roku współpracuje z firmą ExpertsTeam- pomaga prowadzić eventy dla rodzin, oraz pracuje jako opiekun podczas obozów letnich.

Justyna Szatkowskaabsolwentka pedagogiki społecznej i opiekuńczo- wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 2007 roku pracuje jako wychowawca w montessoriańskim przedszkolu „Artystyczny Kącik” oraz prowadzi zajęcia cyrkowe. Ukończyła kurs z pedagogiki cyrku i z „Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne” I stopnia, uprawniający do prowadzenia zajęć. Przez dwa lata uczęszczała na zajęcia do szkoły cyrkowej, a wcześniej brała udział w zajęciach cyrkowych w Ognisku „Stara Prochownia”. Zdobyła Certyfikat „Szkoły Rodziców i Wychowawców” z metody komunikacyjnej „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Współpracowała z Fundacją „Bullerbyn” wspierającą dorosłych w budowaniu relacji z dzieckiem, opartej na szacunku i zaufaniu.

Autorka i realizatorka cyklu zajęć cyrkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Projekt realizowany był w kilku placówkach edukacyjnych (m.in. Szkole Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, w Przedszkolu „Słonecznik”, klubiku „Uliczka Kwiatowa”), natomiast w 2013 roku został zrealizowany w dwóch warszawskich Szkołach Podstawowych dzięki dofinansowaniu z Biura Edukacji M. St. Warszawy.

Autorka i realizatorka cyklu zajęć cyrkowych podczas akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Od 2014 roku prowadzi cykl zajęć teatralnych w przedszkolach publicznych, dofinansowywany z Urzędu m.st. Warszawy, organizowany przez Fundację Artystyczną Młyn.

Współautorka i realizatorka cyklu zajęć teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, które w 2016 roku realizowane są w warszawskich przedszkolach, dzięki dofinansowaniu z Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Prywatnie mama trójki dzieci.

Patrycja StrzPatrycja Strzelińskaelińska – absolwentka studiów inżynierskich na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka oraz studiów magisterskich na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności na specjalizacji z dietetyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 2015 roku edukatorka żywieniowa w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, którego celem jest promowanie i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Współautorka i realizatorka cyklu zajęć teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, które w 2016 roku realizowane są w warszawskich przedszkolach, dzięki dofinansowaniu z Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Ukończyła Państwową Szkołę Sztuki Cyrkowej w Warszawie i zdobyła tytuł artysty cyrkowego oraz uzyskała stopień licencjata na Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, na kierunku „Choreografia i techniki tańca”. Prowadziła liczne animacje cyrkowe oraz zajęcia taneczne dla dzieci, zarówno w przedszkolach jak i szkołach podstawowych.

Współautorka i realizatorka cyklu zajęć teatralno-kulinarnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, które w 2016 roku realizowane są w warszawskich przedszkolach, dzięki dofinansowaniu z Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Prywatnie mama dwójki dzieci.