Przedszkole Publiczne nr 113

Harmonogram:
1. spotkanie- 13.IV. środa, 1 grupa – g. 10.00, 2 grupa – g. 11.00
2. spotkanie – 20.IV. środa, 1 grupa – g. 10.00, 2 grupa – g. 11.00
3. spotkanie – 27.IV. środa, 1 grupa – g. 10.00, 2 grupa – g. 11.00
4. spotkanie – 29.IV. piątek, 1 grupa – g. 11.30, 2 grupa – g. 12.30