Przedszkole Publiczne nr 191

Cykl zajęć teatralnych w Przedszkolu nr 191, w ramach projektu pt.: „Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy”, rozpoczyna się 6 maja 2016 roku. Warsztaty obejmują 8 półgodzinnych spotkań z jedną grupą warsztatową (ok. 17 dzieci w grupie). W Przedszkolu zostaną przeprowadzone trzy cykle, także w sumie, w projekcie weźmie udział ok. 50 dzieci.

Harmonogram:

1. spotkanie- 6.V. piątek, g. 9.15

2. spotkanie – 11.V. środa, g. 12.30

3. spotkanie – 18.V. środa, g. 12.30

4. spotkanie – 25.V. środa, g. 12.30

5. spotkanie – 3.VI. piątek, g. 12.30

6. spotkanie – 9.VI. czwartek, g. 12.30

7. spotkanie – 15.VI. środa, g. 12.30

8. spotkanie z rodzicami – 22.VI. środa, g. 15.30

W dniu 22.VI (środa) odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców. Dziękujemy za udział oraz energię dzieciom i rodzicom.
Zapraszamy do obejrzenia galerii!