Przedszkole Publiczne nr 26

Harmonogram:
1. spotkanie- 11.05. środa, g. 9:30
2. spotkanie – 18.05. środa, g. 9:30
3. spotkanie – 25.05. środa, g. 9:30
4. spotkanie – 1.06. środa, g. 9:30