Przedszkole Publiczne nr 35

Cykl zajęć teatralnych w Przedszkolu nr 35, w ramach projektu pt.: „Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy”, zaczął się 25 kwietnia 2016 roku. Warsztaty obejmują 8 półgodzinnych spotkań z jedną grupą warsztatową (ok. 17 dzieci w grupie). W Przedszkolu zostaną przeprowadzone trzy cykle, także w sumie, w projekcie weźmie udział ok. 50 dzieci.

Harmonogram:
1. spotkanie – 25.04. poniedziałek, g. 12:30

2. spotkanie – 9.05. poniedziałek, g. 12:30

3. spotkanie – 16.05. poniedziałek, g. 12:30

4. spotkanie – 23.05. poniedziałek, g. 12:30

5. spotkanie – 30.05. poniedziałek, g. 12:30

6. spotkanie – 6.06. poniedziałek, g. 12:30

7. spotkanie – 13.06. poniedziałek, g. 12:30

8. spotkanie z rodzicami – 20.06. poniedziałek, grupa I – g. 15:30, grupa II – g. 16:15

W dniu 20.VI (poniedziałek) odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców. Dziękujemy za udział oraz energię dzieciom i rodzicom.
Zapraszamy do obejrzenia galerii!