Przedszkole Publiczne nr 122

Cykl zajęć teatralnych w Przedszkolu nr 122, w ramach projektu pt.: „Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach publicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy”, zaczął się 19 października 2016 roku. Warsztaty obejmują 8 półgodzinnych spotkań z jedną grupą warsztatową (ok. 17 dzieci w grupie). W Przedszkolu zostaną przeprowadzone trzy cykle, także w sumie, w projekcie weźmie udział ok. 50 dzieci.

Harmonogram:

1.-spotkanie 19.10 Środa 10.30-12.00

2.-spotkanie 09.11 Środa 10.30-12.00

3.-spotkanie 16.11 Środa 10.30-12.00

4. -spotkanie 18.11 Piątek 10.30-12.00

5. -spotkanie 23.11 Środa 10.30-12.00

6.-spotkanie 30.11 Środa 10.30-12.00

7. -spotkanie 7.12 Środa 10.30-12.00

8.-spotkanie 14.12 Środa 15.00-17.00 – ostatnie zajęcia pokazowe

W dniu 14.XII (środa) odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców. Dziękujemy za udział oraz energię dzieciom i rodzicom.
Zapraszamy do obejrzenia galerii!