Przedszkole Publiczne nr 402

Cykl zajęć teatralnych w Przedszkolu nr 402, w ramach projektu pt.: „Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych znajdujących się w Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy”, zaczął się 6 kwietnia 2016 roku. Warsztaty obejmują 8 półgodzinnych spotkań z jedną grupą warsztatową (ok. 17 dzieci w grupie). W Przedszkolu zostaną przeprowadzone trzy cykle, także w sumie, w projekcie weźmie udział ok. 50 dzieci.

Harmonogram:
1. spotkanie- 6.IV, środa, g. 13.00
2. spotkanie – 13.IV, środa, g. 13.00
3. spotkanie – 20.IV, środa, g. 13.00
4. spotkanie – 27.IV, środa, g. 13.00
5. spotkanie – 4.V, środa, g. 13.00
6. spotkanie – 11.V, środa, g. 13.00
7. spotkanie – 17.V, wtorek, g. 13.00
8. spotkanie z rodzicami – 24.V, wtorek, g. 15.00 – jedna grupa, 15.45 – druga grupa

W dniu 24.V (wtorek) odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców. Dziękujemy za udział oraz energię dzieciom i rodzicom.