Przedszkole Publiczne nr 406

Cykl zajęć teatralnych w Przedszkolu nr 406, w ramach projektu pt.: „Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych znajdujących się w Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy”, zaczął się 14 września 2016 roku. Warsztaty obejmują 8 półgodzinnych spotkań z jedną grupą warsztatową (ok. 17 dzieci w grupie). W Przedszkolu zostaną przeprowadzone trzy cykle, także w sumie, w projekcie weźmie udział ok. 50 dzieci.

Harmonogram: 

1. spotkanie – , 14.IX, środa, g. 9.00

2. spotkanie – 21.IX, środa, g. 9.00

3. spotkanie – 28.IX, środa, g. 9.00

4. spotkanie – 5.X, środa, g. 9.00

5. spotkanie – 19.X, środa, g. 9.00

6. spotkanie – 26.X, środa, g. 9.00

7. spotkanie – 2.XI, środa g. 9.00

8. Spotkanie z rodzicami – 7.XI g. 15.00 Biedroneczki i 15.45 Motylki 

 W dniu 7.XI (poniedziałek) odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców. Dziękujemy za udział oraz energię dzieciom i rodzicom.