Przedszkole Publiczne nr 78

Harmonogram:
1. spotkanie- 13.05. piątek, g. 10:00
2. spotkanie – 20.05. piątek, g. 10:00
3. spotkanie – 3.06. piątek, g. 10:00
4. spotkanie – 10.06. piątek, g. 10:00