Przedszkole Publiczne nr 98

Cykl zajęć teatralnych w Przedszkolu nr 98, w ramach projektu pt.: „Realizacja autorskiego programu cyklu zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolach publicznych znajdujących się w Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy”, zaczął się 7 kwietnia 2016 roku. Warsztaty obejmują 8 półgodzinnych spotkań z jedną grupą warsztatową (ok. 17 dzieci w grupie). W Przedszkolu zostaną przeprowadzone trzy cykle, także w sumie, w projekcie weźmie udział ok. 50 dzieci.

Harmonogram:
1. spotkanie- 7.IV, czwartek, g. 14.00
2. spotkanie – 12.IV, wtorek, g. 14.00
3. spotkanie – 14.IV, czwartek, g. 14.00
4. spotkanie – 21.IV, czwartek, g. 14.00
5. spotkanie – 28.IV, czwartek, g. 14.00
6. spotkanie – 5.V, czwartek, g. 14.00
7. spotkanie – 12.V, czwartek, g. 14.00
8. spotkanie z rodzicami – 19.V, czwartek, g. 15.00 – jedna grupa, 15.45 – druga grupa

W dniu 19.V (czwartek) odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców. Dziękujemy za udział oraz energię dzieciom i rodzicom.